EET - Rapid System,spol. s r.o.

Přejít na obsah

EET

 
Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti

Zákon o evidenci tržeb byl vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb. Spolu s ním i doprovodný zákon č. 113/2016 Sb.,  kterým se snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona. Své  tržby tak začne evidovat první skupina podnikatelů od 1. prosince 2016.

Základní kroky k evidenci tržeb

Podnikatel/Firma

Jak se připravit

Podrobné informace o systému elektronické evidence tržeb a jak se připravit.

1.      Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“.
Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka.
Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem

2.      Ověřím si, odkdy budu evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE (viz str.2).
Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti.

3.      Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu
Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line,
tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby.
Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně.
Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení

4.      Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení,
ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou).
Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi.
Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.
 

5.       Zařídím si přístup na portál e-tržby a certifikát
Od 1.září 2016 podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně.
Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení.
Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu.
 

Požádat může podnikatel pouze jedním z následujících způsobů:

 • elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v  takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, a to bez zbytečného odkladu, nebo
 • osobně (ústně do protokolu) na libovolném finančním úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce.Postupný náběh evidence tržeb
 
Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39 „ZoET“). Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první vlně od 1. prosince 2016.
 
Aby byl náběh systému plynulejší, přistoupilo Ministerstvo financí k jeho rozfázování (§ 37 ZoET). Fázování umožní pozvolné zatěžování systému, a zároveň poskytne podnikatelům dostatečný prostor k přípravě. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE.
 
Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Podnikatelé budou evidovat tržby z jednotlivých činností následovně:
 
1.fáze (od 1. prosince      2016) - stravovací a ubytovací služby
NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
NACE 56 - Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering…)

2.fáze (od 1. března 2017) -      maloobchod a velkoobchod
  NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
    NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
    NACE 45.4 - Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
    NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel
    NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)

3.fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích,
například se jedná o:
NACE 49.32 - Taxislužba
NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
    NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
    NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
    NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)

  4.fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnost
  NACE 13 - Výroba textilií
NACE 14 - Výroba oděv
NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
    NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
    NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
    NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
    NACE 22 - Výroba pryžových a plastových výrobků
    NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
    NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
    NACE 31 - Výroba nábytku
    NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
    NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
    NACE 43 - Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
    NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
    NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…


Návrat na obsah