REHOS - Rapid System

Menu
Přejít na obsah

REHOS

Stručný popis funkcí programu REHOS :

 •   rezervace pokoje (-ů)  a služeb
 •   možnost rezervace přes internet
 •   práce  s  hostem  - služby   s  ubytováním  spojené
 •   maloprodej na recepci – prodej drogerie, pohledů, občerstvení, … s automatickým odpisem surovin ze skladu
 •   rezervace a časování služeb spojených s ubytováním (fittness, sauna, bazen, kurty, …)
 •   možnost řízení automatického rozsvěcení, zhasnutí na pokoji nebo při, po realizaci služby
 •   možnost připojení recepčního systému na přístupový zámkový systém
 •   hotelový účet – realizace stravy ubytovaného bez placení s automatickým natížením jeho účtu v recepčním systému, host má jen jednu kartu, čipovou nebo magnetickou, která slouží k otevření pokoje i       realizaci konzumace v restauračním zařízení
 •   vyúčtování  hosta
 •   pokladní kniha
 •   směnárenská činnost
 •   správa telefonních  hovorů s  atomatickým  zatížením  hotelového  hosta při  volání  z  pokoje
 •   denní uzávěrky systému
 •   servisní  a systémové služby

Práce s hostem:
Zajišťuje evidenci hosta při příjezdu (hotelová kniha), založení účtu hosta, nastavení ceny za ubytování včetně ostatních periodických služeb. Příjem hosta se může provádět buď přímo „z ulice“ nebo na základě rezervací, a to buď zadaných obsluhou systému v recepci nebo přes internet. U stálých hostů  je možno využívat databanku pro rychlejší zaevidování hosta.
Vyúčtování hosta
Slouží pro vystavení účtu hosta.Účet je možný vystavit v mnoha variantách:
 •   Účet předem se vystavuje u hostů, kteří platí účet hned při příjezdu.
 •   Odjezd hosta představuje klasické vystavení účtu a uvolnění pokoje.
 •   Průběžný účet neprovede odjezd hosta, mezisoučet je pouhý náhled na účet
 • Účet lze zaplatit libovolným druhem platby. V případě hotovosti se hotovost převede do pokladního deníku. Při vystavení účtu je možné provést libovolnou změnu částky nebo druhu platby. Po vystavení účtu je možné dotisknout kopii účtu.
 • Rezervace
 • Umožňuje blokovat jednotlivé pokoje na libovolný časový úsek dopředu. Rezervaci lze provádět hromadně nebo po jednotlivých pokojích. Při rezervaci probíhá kontrola na volné pokoje. Funkce dále umožňuje zjistit stav rezervace pro určitý časový úsek na jednotlivých pokojích.
Pokladní kniha
Slouží pro pultový prodej a evidenci tržeb v recepci.Na každý pohyb peněz je možné vystavit pokladní doklad.Jednotlivé platby se člení dle rastrů pokladního deníku a dle jednotlivých druhů plateb.
Směnárna
Umožňuje provést jednotlivé směny dle kursovního lístku a nastavení procentuální sazby za provedenou směnu.Při provedení směny se vytiskne odpočet a hotovost automaticky převádí do pokladního deníku. Směnárna má společnou pokladnu s ostatními službami hotelu. V systému jsou zapracovány veškeré výstupní sestavy potřebné pro úřady.
Drobný prodej
V recepci je možné vést skladovou evidenci zboží, které se prodává hostům. Program umožňuje přijímat a vydávat jednotlivé zboží, sledovat jejich pohyb na kartách a vytvářet různé tiskové sestavy.
Knihovny
Obsahují definice jednotlivých katalogů a číselníků, které se používají v programu.
Správa telefonních hovorů
Provádí se buď na základě pseudotarifů nebo pulzní tarifikace. Uživatel si může určit procento příplatku k telefonnímu tarifu nebo stanovit vlastní hodnotu telefonního impulsu. Dle tohoto nastavení se posléze bude provádět výpočet částky za telefonní hovor. Funkce umožňuje automatické natěžování jednotlivých telefonních hovorů na účty hosta nebo přímé zúčtování s hostem (kabinka). Tiskové sestavy lze provádět přes filtr, který lze nastavit dle požadavků uživatele. Funkce dále umožňuje spustit tzv. „Automatický náhled“, který zobrazuje neustále aktuální stav telefonních hovorů.
Uzávěrky
Uzávěrky slouží k automatickému natěžování periodických služeb, které poskytuje hotel hostovi, provádí se každý den. Obsluhuje archiv funkcí a vytváří tiskové sestavy, které je možné dotisknout do nové uzávěrky. Uzávěrky směnárny uzavírají odvody valut do banky.
Servisní služby
Zajišťují správu pomocných funkcí:
 •   archivace a obnova dat
 •   správa hesel obsluhy
 •   konfigurace uživatele
 •   chybové hlášení
 •   archivní úkoly atd.
Recepční systém je propojen s následujícími systémy :
 •   restaurační systém RESTIS
 •   vazba maloprodeje na recepci – v případě, není na provozovně používán restaurační pokladní systém RESTIS, který má naše firma v nabídce, lze řešit maloprodej na recepci dodávkou jednoduchého skladového systému, který zabezpečí evidenci zboží na recepci
  v případě, že zákazník zakoupí i restaurační pokladní systém RESTIS, pak je možno sklad recepce zpracovávat, vést v RESTIS, ale v rámci recepčního systému REHOS z něj prodávat a v rámci denních uzávěrek REHOS také automaticky odepsat suroviny, které byly prodány
  hotelový účet – jedním ze základních požadavků ubytovaného hosta je ta skutečnost, že v případě realizace stravy na hotelovém zařízení host neplatí přímo, ale účet je automaticky převeden a zatíží jeho konto v recepčním systému REHOS – k tomu, aby bylo možné tuto službu realizovat, je nutné, aby hotel disponoval restauračním systémem RESTIS, který je v nabídce naší firmy
  přístupové zámkové systémy – pro komfort zákazníka, který je ve Vašem hotelovém zařízení ubytován, může sloužit taktéž použití přístupového zámkového systému. Při příjezdu dostává na recepci host čipovou (eventuálně magnetickou kartu), která slouží k přístupu do jeho pokoje, jehož dveře jsou osazeny zámkem se čtečkou karet. Zároveň může být tato karta použita i k přístupu do společných prostorů hotelu, kde jsou výše zmíněné dveře – např. do zázemí hotelu, prostor poskytujících služby – sauna, fittness, … Tuto kartu lze rovněž použít na bezhotovostní platbu při realizaci občerstvení v restauračním provozu podniku.
Naše firma spolupracuje s následujícími firmami, které dodávají přístupové zámkové systémy :
Společnost EVVA spol. s r.o., Praha, e-mail : evva@evva.cz. Zastoupení pro Moravu má společnost EVVA v Olomouci, e-mail : j.kohlicek@evva.cz, www.evva.cz
Assa Abloy Global Solution Czech Republic s.r.o., Počernická 272/96, Praha 10, 108 00, Czech Republic
  možnost vazby na účetnictví – vzhledem k tomu, že na českém trhu je ohromné množství účetních systémů, je nutno při realizaci automatického přenosu dat z recepčního systému Rehos do Vašeho účetnictví.
Potřebujete další informace ?

Návrat na obsah