SW RDS - Rapid System

Menu
Přejít na obsah

SW RDS

SW RDS
RDS (RapidDataSystem)
je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů fungující na PC pod operačním systémem Microsoft Windows
Na tento program plně navazuje program RESTIS  pro sledování skladů, vytváření kalkulací, vyhodnocení provozu atd.

Obecný popis-vlastnosti:
Pokladní terminály mají programově připojitelné velké množství vstupních i výstupních periférií (klávesnice, čtečka čarového kódu, čtečka magnetických a čipových karet, tiskárna účtenek, objednávek, dotyková obrazovka, mobilní čišník,displej zákazníka atd. ).

Adresnost – je definována množina obsluh s danými pravidly pro přistup k jednotlivým funkcím systému. Vše, co daná obsluha může provést a provede, se eviduje na její konto a lze dodatečně prohlédnout v žurnálu činností.
Výběr účtu zákazníka-účty jsou pro rychlou orientaci navrženy do struktury skupina (místnost)/účet(stůl)/podúčet(židle) s okamžitým přehledem obsazenosti v daném provozu.

Práce s účtem zákazníka-na účtu jsou podporovány operace: objednávka, vratka, storno, převod položek na jiný účet, modifikace účtu (sleva, přirážka, přepočet cenové hladiny), platba. Platby lze rozdělit na různé typy: hotovostní (Kč, Měna,..), bezhotovostní (Hotelový účet, Kreditní karta, Interní kredit,..).U vyúčtovananého účtu je možno provést dotisk účtenky nebo změnit provedenou platbu.

Výpisy – standardně jsou podporovány tyto výpisy: Tržby celkem, Tržby za číšníky, Tržby za číšníka, Tržby za oddělení,Výpis prdaného zboží,Invetury aj.
Návrat na obsah